A megrendelői igényeket teljes körűen kielégítő terveket készítünk hozzáférési hálózatok és gerinchálózatok összeköttetéseire. Igény szerint elvégezzük a megrendelő által specifikált célértékekre a küszöbromlási, megbízhatósági illetve kiesési valószínűségszámításokat is. Elkészítjük a rádióengedélyeztetéshez szükséges frekvenciatervet, eljárunk az NMHH felé az összeköttetés engedélyeztetése érdekében.

Igény szerint kezeljük és optimalizáljuk a megrendelői PCM hálózati rendszer kapacitásait.

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK