WateRisk


 

Szélsőséges területi vízkészlet-kockázatok hatékony, fenntartható kezelési alternatívái közép- és hosszútávra

Hazánk évről évre súlyos gazdasági károkat szenved a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó problémák miatt. Becslések szerint az elmúlt tíz évben az aszály és az árvíz átlagosan évi 20-20 milliárd forint kárt okozott, a belvízkár meghaladta az évi 15 milliárd forintot. A 21. század ezen kihívásai új módszertani megközelítést tettek szükségessé. A megoldás kulcsa a vízgazdálkodás integrált módon történő megközelítése. Olyan rendszerek kialakítása vált elsődleges célkitűzéssé, amelyek a vízgazdálkodási feladatok hatékony megoldása érdekében képesek az árvíz, a belvíz és az aszály problémakörének együttes vizsgálatára. Ez az új szemlélet magában foglalja a vízgazdálkodási problémakör komplex kezelését, a tájgazdálkodás előtérbe kerülését. A mezőgazdaság átalakításával az értékes termőterületeken a védelem továbbra is fokozandó, még a kevésbé értékes területeken (értéktelen szántókon) a kár mértékének enyhítése a cél. Ennek egyik fontos eszköze a földhasználat váltás, mely egyúttal a talaj vízháztartásának javulásához is vezet. Ezzel párhuzamosan az árvizek egy része, és a belvizek tározókban tarthatók, és öntözésre, halászatra használhatók.
 

A projekt célkitűzései

A projekt célkitűzése egy vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer kiépítése (adatrendszer és szoftverfejlesztés, DSS kommunikációs felület) és a hozzá kapcsolódó szakmai tanácsadói tevékenység megalapozása az Alföld gazdasági versenyképességének növelése és vízgazdálkodási kockázatainak csökkentése érdekében. A pályázat termékének megcélzott piaca a térség gazdasági szereplői és az állami, önkormányzati szektor. Az elkészült döntéstámogató szoftver megalapozza a hosszú távú tanácsadói szolgáltatást a térségben, mely mind a hazai mind a nemzetközi források hatékony, fenntartható hasznosítását eredményezheti térségi és regionális szinten.
 

A fő feladatcsoportok:

  • A Tisza-völgy vízkészleteire vonatkozóan átfogó, a következő 20 évre kiterjedő forgatókönyvek meghatározása és elemzése.
  • A különböző vízkészlet-forgatókönyvek társadalmi-gazdasági, környezeti-ökológiai hatásainak értékelése.
  • A vízkészletek elérhetősége, a mennyiségi szélsőségek és a minőség kockázatainak elemzése.
  • Hosszú távú, folyamatosan működő forgatókönyv-fejlesztési folyamat kidolgozása.

 

A projekt eredményeként létrejövő döntéstámogató vízgazdálkodási szoftver jelentősége az integrált megközelítésben rejlik: a vízkészlet-gazdálkodási problémákat nem csak egy-egy különálló jelenségként, hanem azok összefüggéseiben, rendszerszinten képes leírni. A termék a vizek mennyiségi és minőségi trendjeinek, szélsőségeinek elemzését teszi lehetővé:

  • A területfejlesztéssel kapcsolatos vízgazdálkodási feladatok (helyzetértékelés, fejlesztési koncepció) tudományos alapú támogatása: a felszíni és felszín alatti vízkészletek (víz rendelkezésre állása, víztöbblet, vízhiány, vízminőség) lokális és kistérségi szintű alakulásának előre jelzése, beleértve az éghajlatváltozás hatásait.
  • Árvízi kockázati térképezés, árvízi allokáció, csapadékesemények települési szintű kezelése, a heves árhullámok intenzitásának, gyakoriságának számítása. A vízkészleteket érintő szélsőségek települési, kistérségi kárainak számítása. Optimális vízgazdálkodási stratégia kockázatalapú kidolgozása belvíz-, aszály-, árvízi és vízminőséghez köthető károk esetében.
  • Kistérségi tájhasználat-váltás optimalizálása, a jelenlegi és alternatív tájhasználati módok következményeinek becslése.
  • Az éghajlatváltozás hatásainak elemzése regionális és kistérségi szinten is, a jövőre irányuló forgatókönyvek tudományos szintű elemzése.
  • Vízgazdálkodási stratégia kidolgozása környezeti és társadalmi szempontból is etikus szempontból, követve az EU VKI által meghatározott irányelveket és kötelezettségeket.

 

Projekt időtartama, támogató: 2009-2011, NKTH (TECH-08-A4/2-2008-0169)
Projektvezető: Fonyó György, GeneralCom Mérnöki Kft.
 

Partnerek:

GeneralCom Kft. - D&B Gyémánt okleveles cég GeneralCom Mérnöki Kft. GeneralCom Mérnöki Kft. GeneralCom Engineering Ltd GeneralCom Ltd. - D&B Diamond Certificate