SewCAD

Bevezető

A SewCAD számítógépes közműtervező programrendszer szennyvíz- valamint csapadékcsatorna, gáz-, vízhálózatok tanulmány-, engedélyezési és kiviteli terv szintű dokumentációinak elkészítését segíti. A program alapverzióját hosszú ideje számos hazai tervezőcég használja sikeresen. Az eddigi tervezői tapasztalatokat felmérve és összegezve, a GeneralCom Kft. a programcsomag átfogó fejlesztésébe kezdett. A megújult szoftver kialakítása a hazai piac vezető tervezőintézetével, a Főmterv Rt-vel szoros együttműködésben történik. A szoftver fejlesztésénél a program használatának eddigi fő előnyeit jelentő alapelveket megtartottuk, azaz a felhasználói igényeket maximálisan figyelembe véve a hatékony és a szakmailag megbízható tervezést tartjuk szem előtt.
 

Általános programismertető

A SewCAD programcsomag segítségével közműtervek tervdokumentációinak gyors és szakmailag magas színvonalú elkészítése végezhető. A program GeneralCom Kft által továbbfejlesztett változata 4MCAD és AutoCAD (R10…R2007) alapon is működtethető. A program alapvető feladata, hogy az alapadatok és tervezési adatok adatbázisának feltöltése után a SewCAD program jelentős tervezői munkát megkímélve automatizált eljárások segítségével elkészítse a szükséges tervszintű dokumentációkat. A program számtalan funkcióval segíti a tervek gyors elkészítését, módosítását. A számítógépes adatbázis alapján lehetőség van már elkészült tervek későbbi módosításainak egyszerű elvégzésére. A jelenleg folyó programfejlesztés célja a program korszerű adatbázis-kezelésének-, a tervdokumentációk végső kialakításának rugalmasabbá tétele, a nyomtatási lehetőségek optimalizálása. A SewCAD program a GeneralCom Kft által forgalmazott programcsomag részét képezi, lehetőséget biztosít GeneralStorm programmal való közvetlen kapcsolat létrehozására a felmerülő hidraulikai és vízminőségi modellvizsgálatok gyors és hatékony elvégzése céljából. Így külön adatbázisok létrehozása nélkül lehetősége van a Tervezőknek komplex, modellezéssel egybekötött rekonstrukciós munkák elvégzésére, terv szintű dokumentálására.

A program számtalan beépített jelölést, blokkot, szelvényfajtát stb. tartalmaz. További elemek felhasználó általi definiálására természetesen mindig lehetőség van a programon belül. A SewCad program grafikus ábrázolási lehetőségei szintén a felhasználók rendelkezésére állhatnak a GeneralCom Kft. által továbbfejlesztett GeneralNet programmal való közvetlen kapcsolat létrehozásával.

A program főbb funkciói a hagyományos tervezési szokásokat követve a síkmetszetekhez kapcsolódnak:

  • Hossz-szelvény rajzolás
  • Keresztszelvény rajzolás
  • Helyszínrajzi tervezés segítése
  • Táblázatok, kimutatások készítés

 

Hossz-szelvény rajzolás

A magassági vonalvezetés tervezése táblázatos formában történik a gyors és átlátható tervezés segítése céljából. A program az adatbázisba bevitt adatokból rajzol tetszőleges (hosszirányú és magassági) méretarányú hossz-szelvényt. A formátum testre szabását több száz opció (vonaltípus, vonalvastagság, feliratozás helye, módja stb.) teszi lehetővé. A rajzok A4 magasságú, tetszőleges hosszú formátumban készülnek. A tervező cég pecsétje az adatokkal együtt felkerülhet a rajzra. A keresztszelvényeknél vagy a helyszínrajzon bevitt adatok automatikusan átkerülnek a hossz-szelvényre (pl. terepszintek, keresztező közművek távolságadatai). Több terepvonal, terepszint feletti tárgyak, fúrásszelvények is megadhatók. Az egyszerűbb hidraulikai adatok számolhatók és felírhatók a hossz-szelvényre. Komolyabb hidraulikai számításokra a GeneralCom további programjait javasoljuk.
 

Keresztszelvény rajzolás

Táblázatos formában adhatók meg a rajzoláshoz szükséges adatok. Természetesen a helyszínrajzon grafikusan megadott adatok (keresztező közművek, burkolatszél, árok stb.) automatikusan beolvashatók a keresztszelvény adatbázisba. A hossz-szelvénynél megtervezett magassági közműadatok szintén átvehetők. A geodéziai mérőállomások adatai beolvashatók. A méretarány tetszőleges és számtalan formátumra vonatkozó opció teszi lehetővé a testre szabott rajzok elkészítését. Több terepvonal és tetszőleges terep feletti tárgy megjelenítésére van lehetőség.
 

Helyszínrajzi tervezés segítése

A helyszínrajzi modul használatával lehetőség van a hossz-szelvényhez és a keresztszelvényhez szükséges egyes adatok grafikus megadására (pl. keresztezések, burkolatszélek stb.), másrészt a hossz-szelvény modulban magasságilag megtervezett adatok (terepszintek, folyásfenék szintek, leejtések, hosszak stb.) automatikusan felkerülnek a helyszínrajzra. A nyomvonal kerekített hosszra történő rajzolását, a házi bekötések gyors berajzolását segíti a program. A tervezett közmű és a bekötések, valamint az ezekhez kapcsolódó feliratok formátuma (vonaltípus, jelölések, betűnagyság stb.) tetszőlegesen állítható. A feliratozás automatizmusa szabályozható. Minden olyan adat automatikusan leolvasható a helyszínrajzról, ami a hossz-szelvény vagy keresztszelvény rajzhoz szükséges lehet (hosszak, szintek stb.). A helyszínrajz nyomtatásának előkészítését (kivágás, keretezés, beforgatás stb.) segíti a program.
 

Táblázatok, kimutatások készítése

A program a kiviteli tervhez szokásosan mellékelt táblázatokat és kimutatásokat készíti el, Excel által is olvasható formátumban (aknakimutatás, földmunkaszámítás, bekötés-kimutatás, bekötőakna-kimutatás).

GeneralCom Kft. - D&B Gyémánt okleveles cég GeneralCom Mérnöki Kft. GeneralCom Mérnöki Kft. GeneralCom Engineering Ltd GeneralCom Ltd. - D&B Diamond Certificate