ENVISHEN

Az ENVISHEN (TET_10_RC_SHEN-ENVISHEN) kétoldalú (NKTH-SHENZHEN) TÉT projekt célja a kínai nagyvárosi területen elhelyezkedő Shenzen tározó vízminőségi és árvízi kockázatelemzése és kockázatkezelési alternatíváinak tudományos megalapozása, de ezen szakmai célkitűzésen túl tudományos és konzultáns mérnöki műhelyek kapcsolatának erősítése.

A projekt egyik célkitűzése, egy hidrológiai-vízminőségi döntéstámogató szoftver fejlesztése volt, amely a benne rejlő tudományos eredmények hasznosítása révén a kínai mintaterületre adaptált operatív eszközt eredményez. Célunk a modellezési filozófiát bemutatása a kínai partnernek. A kutatás korábbi fejlesztési eredményünk, a WateRisk rendszer továbbfejlesztését igényelte és eredményezte.

Egy létrehozott összetett modellrendszer reflektált a felmerülő részproblémára és megoldást ad azok összekapcsolására is. A megoldás alapja az, hogy az egyes számítási almodellek a szimulációs időlépésenként térfogatáramot adnak át egymásnak, amelyek peremfeltételként jelennek meg a számítási modulokban.

Almodellek:

 • Csapadék-lefolyás modell:
  • a természetes területeket modellezése az ARES modellre alapuló lineáris kaszkád módszerrel, alapja a domborzati grid,
  • a beépített területeket modellezése részvízgyűjtőkkel, amelyekhez válaszfüggvényeket határozhatóak meg lineáris tározó-modell alapján,
  • beszivárgás Horton féle empirikus módszerrel
 • A vízfolyások modellezését az egydimenziós (1D) Saint-Venant egyenlet teljes numerikus megoldására alapoztuk, amely az árhullám-terjedés jellemzőinek (vízállások és vízhozam) tér-, és időbeli leírására alkalmas.
  • Integrált csapadék-lefolyás modellel a fentiek összekapcsolásával jön létre: felszíni 2D, folyóbeli 1D és beszivárgás 1D modellek az összekapcsolt almodellek.
 • A folyókra hordalékmodellt fejlesztettünk a görgetett és lebegtetett anyagáram leírására. Ez a modell képes számítani a meder-feltöltődését a hossz-szelvénny mentén. Ennek a modellnek az eredményei visszavezethetők a morfológiai modellbe, amelyen a számított feltöltődésekkel módosításokat végezhetünk, így a hordalék-feltöltődésnek az árvízi (és vízminőségi) kockázatra gyakorolt hatása elemezhető.
 • A tavi tápagyag transzport alapja kétdimenziós tavi hidrodinamikai modell, a sekélyvízi hullám egyenletére alapozva.

A hidrológia modell fejlesztésénél a már korábban fejlesztett WateRisk modellt vettük alapul. Ennek továbbfejlesztéseképpen jött létre az ENVISHEN hidrológiai modellező szoftver, amit a mintaterületi modellezéssel teszteltünk bizonyítva, hogy eredményesen alkalmazható döntéstámogatásra.

Az így létrejövő modellrendszer lehetőséget biztosított, hogy a kínai partnerrel közösen kidolgozott forgatókönyveket vizsgálni tudjuk és így alternatívákat mutassunk a tározó és Shawan folyó vízminőségének és kapcsolódó problémáinak enyhítésére.

Az Envishen projektet (TET_10_RC_SHEN-ENVISHEN) a Nemzeti Innovációs Hivatal (www.nih.gov.hu) támogatta.

GeneralCom Kft. - D&B Gyémánt okleveles cég GeneralCom Mérnöki Kft. GeneralCom Mérnöki Kft. GeneralCom Engineering Ltd GeneralCom Ltd. - D&B Diamond Certificate